Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Chaplin Modern Times-Factory Scene (late afternoon)

Συνθήκες εργασίας σε καιρό της Κρίσης! Αυτό θα πει Παραγωγικότητα!!!!