Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για γελοιογραφίες κυρTι ακούσαμε και δεν κουφαθήκαμε!
Μάθαμε και  τα Πλαν Α  και τα Πλαν Β! Το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα είναι το Πλαν Άϊ  Σιχτίρ!!!!!!

Διαφημίσεις ατέλειωτες!!!

Αρκετά πια με τις κρέμες και τα πασαλείμματα!!! Δεν μπορώ πια να αντέξω τις υπερβολικές διαφημίσεις ορισμένων καναλιών. Γεμίσαμε  κρέμ...