Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για γελοιογραφίες κυρTι ακούσαμε και δεν κουφαθήκαμε!
Μάθαμε και  τα Πλαν Α  και τα Πλαν Β! Το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα είναι το Πλαν Άϊ  Σιχτίρ!!!!!!