Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

"ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑΣ..."